Teaching Experience

Sesi

Pengajian

Institusi/Nama

& Kod Matapelajaran

Jangkamasa*

Peringkat **

Kredit

Semester 1

99/00

Teori Medan Elekttromagnet (SEE3523)

Satu semester

B.E.E

3

Semester 1

99/00

Makmal Perhubungan Asas (SEE3712)

Satu semester

B.E.E

2

Semester 1

99/00

Makmal Perhubungan Optik (SEE3722)

Satu semester

B.E.E

2

Semester 1

99/00

Teori Medan Elekttromagnet (SEE3523) (SPACE)

Satu semester

B.E.E

3

Semester 1

99/00

Projek Tahun Akhir

SEE 5812/5824

Satu semester

B.E.E

6

Semester 2

99/00

Teori Medan Elekttromagnet (SEE3523)

Satu semester

B.E.E

3

Semester 2

99/00

Makmal Perhubungan Asas (SEE3712)

Satu semester

B.E.E

2

Semester 2

99/00

Makmal Perhubungan Digit (SEE4712)

Satu semester

B.E.E

2

Semester 2

99/00

Projek Tahun Akhir

SEE 5812/5824

Satu semester

B.E.E

6

Semester 2

99/00

Teori Medan Elekttromagnet (SEE3523) (SPACE)

Satu semester

B.E.E

3

Semester 1

00/01

Teori Medan Elekttromagnet (SEE3523)

Satu semester

B.E.E

3

Semester 1

00/01

Makmal Perhubungan Asas (SEE3712)

Satu semester

B.E.E

2

Semester 1

00/01

Makmal Perhubungan Digit (SEE4712)

Satu semester

B.E.E

2

Semester 1

00/01

Projek Tahun Akhir

SEE 5812/5824

Satu semester

B.E.E

6

Semester 1

00/01

Teori Medan Elekttromagnet (SEE3523) (SPACE)

Satu semester

B.E.E

3

Semester 2

00/01

Teori Medan Elekttromagnet (SEE3523)

Satu semester

B.E.E

3

Semester 2

00/01

Makmal Perhubungan Asas (SEE3712)

Satu semester

B.E.E

2

Semester 2

00/01

Makmal Perhubungan Digit (SEE4712)

Satu semester

B.E.E

2

Semester 2

00/01

Projek Tahun Akhir

SEE 5812/5824

Satu semester

B.E.E

6

Semester 2

00/01

Teori Medan Elekttromagnet (SEE3523) (SPACE)

Satu semester

B.E.E

3

Semester 1

04/05

Prinsip Perhubungan (SEE3533)

Satu semester

B.E.E

3

Semester 1

04/05

Makmal Gelombang Mikro (SEE4712)

Satu semester

B.E.E

2

Semester 1

04/05

Teori Medan Elektromagnet 2 (SEE3522)(SPACE)

Satu semester

B.E.E

2

Semester 1

04/05

Projek Tahun Akhir

SEE 4812

Satu semester

B.E.E

2

Semester 2

04/05

Teori Medan Elektromagnet 1 (SEE3512)(SPACE)

Satu semester

B.E.E

2

Semester 2

04/05

Optical Communication System (SET5524)

Satu semester

B.E.E

4

Semester 2

04/05

Makmal Gelombang Mikro (SEE4712)

Satu semester

B.E.E

2

Semester 2

04/05

Projek Tahun Akhir

SEE 4812/4824

Satu semester

B.E.E

6

Semester 1

05/06

Prinsip Perhubungan (SEE3533)

Satu semester

B.E.E

3

Semester 1

05/06

Prinsip Perhubungan (SEE3533) (ATMA)

Satu semester

B.E.E

3

Semester 1

05/06

Projek Tahun Akhir

SEE 5812/5824

Satu semester

B.E.E

6

Semester 1

05/06

Optical Communication System (MEL1552/MET1332)

Satu semester

M.E.E

2

Semester 2

05/06

Teori Medan Elektromagnet 2 (SEE3522)

Satu semester

B.E.E

2

Semester 2

05/06

Teori Medan Elektromagnet 1 (SEE3512) (IND. STUDY)

Satu semester

B.E.E

2

Semester 2

05/06

Projek Tahun Akhir

SEE 5812/5824

Satu semester

B.E.E

6

Semester 2

05/06

Teori Medan Elektromagnet 1 (SEE3512) (SPACE)

Satu semester

B.E.E

2

Semester 1

06/07

Prinsip Perhubungan (SEE3533)

Satu semester

B.E.E

3

Semester 1

06/07

Teori Medan Elektromagnet 1 (SEE3512) (IND. STUDY)

Satu semester

B.E.E

2

Semester 1

06/07

Teori Medan Elektromagnet 2 (SEE3522) (IND. STUDY)

Satu semester

B.E.E

2

Semester 1

06/07

Makmal Elektroteknik

(SEE2742)

Satu semester

B.E.E

2

Semester 1

06/07

Projek Tahun Akhir

SEE 5812/5824

Satu semester

B.E.E

6

Semester 1

06/07

Teori Medan Elektromagnet 2 (SEE3522) (SPACE)

Satu semester

B.E.E

2

Semester 2

06/07

Prinsip Perhubungan (SEE3533)

Satu semester

B.E.E

3

Semester 2

06/07

Teori Medan Elektromagnet 1 (SEE3512) (IND. STUDY)

Satu semester

B.E.E

2

Semester 2

06/07

Teori Medan Elektromagnet 2 (SEE3522) (IND. STUDY)

Satu semester

B.E.E

2

Semester 2

06/07

Projek Tahun Akhir

SEE 5812/5824

Satu semester

B.E.E

6

Semester 2

06/07

Teori Medan Elektromagnet 2 (SEE3522) (SPACE)

Satu semester

B.E.E

2

Semester 1

07/08

Prinsip Perhubungan (SEE3533)

Satu semester

B.E.E

3

Semester 1

07/08

Projek Tahun Akhir

SEE 5812/5824

Satu semester

B.E.E

6

Semester 1

07/08

Teori Medan Elektromagnet 2 (SEE3512) (SPACE)

Satu semester

B.E.E

2

Semester 2

07/08

Prinsip Perhubungan (SEE3533)

Satu semester

B.E.E

3

Semester 2

07/08

Projek Tahun Akhir

SEE 5812/5824

Satu semester

B.E.E

6

Semester 2

07/08

Teori Medan Elektromagnet SEE2523 (SPACE)

Satu semester

B.E.E

3

Semester 1

08/09

Prinsip Perhubungan (SEE3533)

Satu semester

B.E.E

3

Semester 1

08/09

Projek Tahun Akhir

SEE 5812/5824

Satu semester

B.E.E

6

Semester 1

08/09

Sistem Perhubungan Optik (SET4523) (SPACE)

Satu semester

B.E.E

3

Semester 2

08/09

Teori Medan Elektromagnet (SEE2523)

Satu semester

B.E.E

3

Semester 2

08/09

Projek Tahun Akhir

SEE 5812/5824

Satu semester

B.E.E

6

Semester 2

08/09

Optical Communication (MET1333)

Satu semester

M.E.E

3

Semester 1 09/10

Prinsip Perhubungan

(SEE3533)

Satu semester

B.E.E

3

Semester 2 09/10

Optical Communication (MET1333)

Satu semester

M.E.E

3

Semester 2

09/10

Teori Medan Elektromagnet (SEE2523)

Satu semester

B.E.E

3

Semester 2

09/10

Projek Tahun Akhir

SEE 5812/5824

Satu semester

B.E.E

6

Semester 1 10/11

Teori Medan Elektromagnet (SEE2523)

Satu semester

B.E.E

3

Semester 2

10/11

Teori Medan Elektromagnet (SEE2523)

Satu semester

B.E.E

3

Semester 2

10/11

Projek Tahun Akhir

SEE 5812/5824

Satu semester

B.E.E

6

Semester 3

10/11

Optical Communication (MET1333)

Satu semester

M.E.E

3

Semester 1 11/12

Teori Medan Elektromagnet (SEE2523)

Satu semester

B.E.E

3

Comments