Co-curicular Activities

  1. Penggubal dan Pemeriksa Soalan Peperiksaan Perkhidmatan Staf Sokongan Teknikal, UTM (2006-present)
  2. YDP PIBG Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Perling (SMKSP), (2005 – 2006)
  3. AJK PIBG SMKSP (2004 – 2005)
  4. Ketua Biro Akademik PIBG SMKSP (2004 – 2005)
  5. Pengerusi Pungutan Dana Pembinaan Surau SMKSP (2005 – 2006)
  6. AJK Teknikal Pembinaan Surau SMKSP (2005 – 2007)
  7. Hakim Pameran TMRnD ‘Breakthrough’ Kategori ‘Material’ 22 April 2009, Cyberjaya, Selangor, 2009.
  8. Committee Member Expert Evaluation and Technical for Strategic Research (SR), MOSTI (2005-present).
  9. Hakim Pameran Reka Cipta, Penyelidikan & Inovasi (PRPI 2006), Universiti Putra Malaysia, 22-24 Ogos 2006.
  10. Jawatankuasa Kebangsaan IEC Malaysia – Ahli Ganti (Malaysian Electrotechnical National Committee – MYNEC) (2006 - present).
Comments